1. เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์โดยใช้ไอน้ำ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมมากที่สุดของเรา ซึ่งชุดพลังงานที่มีประสิทธิภาพจะใช้ความร้อนเหลือทิ้งในการผลิตน้ำเย็น มันจะให้อุณหภูมิน้ำที่อยู่ในช่วง5องศาเซลเซียส ถึง7องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางหรือกระบวนการในอุตสาหกรรม
    1. เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์โดยใช้เชื้อเพลิงโดยตรงมีเหตุผลที่ชัดเจนที่เราจะมีการพัฒนาเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ ด้วยราคาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการตื่นตัวความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวิธีการที่สิ้นเปลืองของเครื่องทำความเย็นจะไม่สามารถที่จะยอมรับได้
    1. เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์โดยใช้น้ำร้อนเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมแบบสองชั้นที่ใช้พลังงานจากน้ำร้อนนี้จะใช้ลิเธียมโบรไมด์เป็นสารดูดซับและน้ำที่ใช้เป็นสารทำความเย็น ข้อกำหนดมาตรฐานในช่วงอุณหภูมิของน้ำร้อนคือ90-130องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดซึ่งไม่ได้มาตรฐานจะใช้ได้กับความต้องการอุณหภูมิพิเศษ
    1. เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์โดยใช้ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมควรที่จะไม่มีควันดำ, ฝุ่นหรือสารกัดกร่อนและควรมีอุณหภูมิเท่ากับหรือมากกว่า 250องศาเซลเซียส ซึ่งเชื้อเพลิงเสริมโดยทั่วไปจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
    1. ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์เพื่อที่จะนำพลังงานความร้อนส่วนเกินมาใช้เป็นความร้อนที่ใช้งานได้ เราได้พัฒนาปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์ ซึ่งพบว่านำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในปิโตรเลียม, สิ่งทอ, เบียร์, เหล็กและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  • คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนอากาศกลุ่มท่อมีสองประเภทหลักๆ แบ่งตามการจัดเรียงการไหลเวียนของมันคือ การไหลแบบสวนทาง(counter-current)และการไหลแบบขนาน(parallel-flow) ซึ่งไอน้ำส่วนใหญ่จะควบแน่นในกลุ่มท่อการไหลแบบขนานในขณะที่ก๊าซที่ไม่สามารถควบแน่นจะถูกปั๊มออกผ่านกลุ่มท่อการไหลแบบสวนทาง ทั้งสองประเภทของกลุ่มท่อจะถูกเชื่อต่อได้ยังด้านล่างถังคอนเดนเสท
  • การกลั่นน้ำทะเล การกลั่นหลายขั้นตอน ณ ที่อุณหภูมิต่ำแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลที่ประหยัดที่สุด ไม่ว่ามันจะเป็นไอน้ำแรงดันต่ำ(>0.25บาร์) หรือความร้อนเหลือทิ้ง ก็สามารถเป็นแหล่งให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกลั่น น้ำบริสุทธิ์ที่ได้สามารถนำมาใช้ในการบริโภคหรือใช้ในกระบวนการการผลิตบางอย่าง