การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การทำความเย็น/การทำความร้อน/การผลิตน้ำจืด ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาทำการปรับแต่งให้เหมาะสม

กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา Shuangliang ได้ทุ่มเทให้กับด้านการนำความร้อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ใหม่ ในฐานนะที่เราทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการใช้เทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่สำหรับการแก้ปัญหาการทำความร้อนและการระบายความร้อน Shuangliangได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์มาเป็นผู้ให้บริการระบบ การบริการของเรายังครอบคลุมถึงการทำสัญญาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสัญญาการบริหารจัดการพลังงาน ด้วยบริการที่ครอบคลุมและรอบคอบ Shuangliangทำให้สามารถมีความได้เปรียบในด้านเทคนิคที่สะสมมาหลายปี

อื่นๆ