หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์ » ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน » ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์
inquiry form

ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์(Lithium Bromide Absorption Heat Pump)

I. ภาพรวม
ความร้อนเหลือทิ้งเกรดต่ำถูกเรียกเช่นนี้เพราะเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมไม่สามารถนำความร้อนมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งความร้อนเกรดต่ำโดยทั่วไปได้แก่ ไอน้ำเหลือทิ้ง, น้ำร้อน และน้ำร้อนใต้ดิน ซึ่งความร้อนเหลือทิ้งเหล่านี้ถ้านำมาใช้ใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์ จะสามารถให้พลังงานในกระบวนการผลิตหรือ อาคารพาณิชย์หรืออาคารภายในประเทศ

เพื่อที่จะนำพลังงานความร้อนส่วนเกินมาใช้เป็นความร้อนที่ใช้งานได้ เราได้พัฒนาปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์ ซึ่งพบว่านำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในปิโตรเลียม, สิ่งทอ, เบียร์, เหล็กและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ด้วยวิธีการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดการที่เข้มงวด ทำให้เรามีความสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกด้วยเครื่องปรับอากาศส่วนกลางที่น่าเชื่อถือซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

II. คุณสมบัติทางเทคนิค
1. นวัตกรรม, โครงสร้างแบบบูรณาการ
น้ำจะขยายตัวเมื่อมันกลายเป็นน้ำแข็ง โดยการขยายตัวของน้ำแข็งจะทำให้ท่อของปั๊มความร้อนแตก นั้นคือเหตุผลที่เราได้ออกแบบท่อที่ทันสมัย(state-of-the-art)และระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ในชุดการดูดซึม(absorption unit)ประเภทแรกของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเกิดความเสียหายใดๆ

ชุดการดูดซึม(absorption unit)ประเภทที่สองของเราที่ไม่ซ้ำใคร เป็นเทคโนโลยีการผลิตความร้อนหลายขั้น ซึ่งจะนำไปสู่แหล่งความร้อนเกรดต่ำที่มีระดับอุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในทางกลับกันจะช่วยเพิ่มค่า COP ของเครื่องทำความร้อนระบบการดูดซึม(absorption heater)ของเรา สารดูดซับและสารระเหยของระบบทำความร้อนนี้จะถูกจัดเรียงจากด้านซ้านไปด้านขวา โดยวิธีการจัดเรียงนี้จะช่วยในสารละลายเข้มข้นดูดซับไอระเหยสารทำความเย็นได้โดยตรงซึ่งสร้างความมั่นใจในการถ่านโอนความร้อนได้สูงสุด และน้ำเย็นจะถูกแยกออกไปจากระบบซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำและการจัดการสถานที่ตั้ง

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ
สารทำความเย็นที่ระเหยจะถูกจับโดยสารละลายเข้นข้นในลักษณะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ดังนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อน ซึ่งระดับการบูรณาการของอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมตลอดจนประสิทธิภาพการดำเนินงานของมันจะถูกปรับปรุงเป็นอย่างมาก นี้จะช่วยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและลดขนาด, น้ำหนัก, โหลดไฟฟ้าและความต้องการการลงทุนในการก่อสร้าง และยังช่วยให้ใช้งานได้ดีที่สุดบนพื้นที่ว่าง

3. ระบบปั๊มที่ปิดสนิทแน่น
ระหว่างการดำเนินงาน ระบบฟอกล้างที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถสูบก๊าซที่ไม่ควบแน่นออกโดยอัตโนมัติและกักเก็บไว้ในขวดแรงดันสูง การทดสอบการรั่วไหลของก๊าซฮีเลียมจะดำเนินการในปั๊มความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มมีระดับความหนาแน่นของอากาศสูงตามมาตรฐานสากล สภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ปิดสนิทแน่นจะช่วยให้ปั๊มทำงานในสูญญากาศซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

4. อุปกรณ์ป้องกันการตกผลึกพิเศษ
ภายใต้สภาวะการทำงาน ปั๊มความร้อนประเภทแรกของเราสามารถปรับความเข้มข้นของสารละลายตลอดจนอัตราการไหลของสารทำความเย็นเหลวได้โดยอัตโนมัติ การปรับที่เหมาะสมจะรักษาความเข้มข้นของสารละลายให้อยู่ภายในขีดจำกัดความปลอดภัยและป้องกันการก่อตัวของผลึกที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการดำเนินงาน

5. มาตรฐานและการค้า
ส่วนของปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมโดยใช้ไอน้ำขนาดเท่ากัน, น้ำร้อนและเชื้อเพลิงโดยตรงสามารถใช้งานแทนกันได้ ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความสามารถใช้งานแทนกันได้ดีนี้ทำให้ง่ายต่อการเลือกรุ่นของเครื่อง นอกจากนี้มันยังมีความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่จะรีโทรฟิตรุ่นที่มีอยู่

III. กรณีการขาย

กรณีที่ 1

โรงงานไฟฟ้า GD Power Datong No.2
ขนาดทำความร้อน: 10×35 เมกะวัตต์ (เป็นปั๊มความร้อนระบบดูดซึมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา สำหรับใช้ในระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ของโรงงานไฟฟ้า)

ประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม
ประหยัดการใช้ถ่านหินต่อปี: 68,000 ตัน
ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อปี: 1,632 ตัน
ลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ต่อปี: 476 ตัน
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี: 170,000 ตัน

ประโยชน์ที่ได้รับทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละปี ปั๊มความร้อนของเราสามารนำความร้อนเหลือทิ้ง199.4 GJ กลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งให้พลังงานได้ถึง 140 เมกะวัตต์ โดยไม่ต้องเพิ่มชุดทำความร้อนหรือหม้อต้ม

เพิ่มพื้นจ่ายความร้อน: 2,796,000 ตร.ม.
ประหยัดค่าจ่ายความร้อนต่อปี: 41.94 ล้านหยวน
ประหยัดน้ำต่อปี: 828,000 ตัน
ประหยัดค่าน้ำต่อปี: 331,2000 หยวน

กรณีที่ 2

สถานีพลังงานเว่ยหูเหลียง
ขนาดทำความร้อนต่อหน่วย: 37.68 เมกะวัตต์
จำนวนหน่วย: 3
เพิ่มพื้นจ่ายความร้อน: 900,000 ตร.ม.
ประหยัดการใช้ถ่านหินต่อปี: 22,600 ตัน
ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อปี: 706.4 ตัน
ลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ต่อปี: 3,346,000 ตร.ม.
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี: 56,200 ตัน

กรณีที่ 3

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเจี๋ยมูสี
โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดเป็นเจ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์ แห่งแรกของจีน ที่ได้ตั้งชุดการดูดซึมของเรา
ขนาดทำความร้อนต่อหน่วย: 38.38 เมกะวัตต์
จำนวนหน่วย: 8

ลงข้อความ