I. การวิจัยและพัฒนา
เราเชื่อมั่นว่าเพียงแค่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมที่ผ่านมาสามารถทำให้เราก้าวหน้าและมั่นใจในการดำเนินการระยะยาว เรามีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำงานของเราทุกๆวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรม R&D ของเรา SHUANGLIANGได้สร้างระบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วย สถานีระดับหลังปริญญาเอก, ศูนย์เทคโนโลยีองค์กรระดับชาติ และแผนกเทคนิค โดยความเป็นมืออาชีพในระบบนี้มุ่งมั่นที่จะทำวิจัยขั้นพื้นฐาน, พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงเทคโนโลยีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาของการทุ่มเท เราได้นำเสนอ 7มาตรฐานแห่งชาติ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมสัญชาติจีนและได้รับการอนุมัติกับ สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

SHUANGLIANG มีบริษัทย่อยประมาณ 100 บริษัทและสำนักงานสาขาทั่วประเทศจีน บริษัทมีตัวแทนการขายมากกว่า500 แห่งและมีวิศวกรบริการหลังการขายซึ่งจะทำงานตลอดเวลาให้บริการครบวงจร24/7 ในขั้นต้นเราจะปฎิบัติตามหลักการการให้บริการในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะระบุสาเหตุและบำรุงรักษาแม้จะมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งลูกค้าที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ขณะที่เราจะรับผิดชอบในด้านคุณภาพ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้แนะนำแนวคิดการให้บริการใหม่ๆในการบริหารจัดการการให้บริการ เช่น การมุ่งมั่นสำหรับการไม่ให้มีข้อบกพร่องและข้อเรียกร้อง, การบริการที่ครอบคลุมครบวงจร และความเป็นมืออาชีพ SHANGLIANG มีปรัชญาการให้บริการอย่างลึกซึ่ง ในวัฒนธรรมองค์กร, กระแสขององค์กรและความคิดของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า SHUANGLIANG เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิบแบรนด์ที่ได้รับความพอใจจากลูกค้า

มากกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาของการทุ่มเท SHUANGLIANG มีการพัฒนา อย่างกับครอบครัว, เกรดสำหรับกองทัพทหาร และวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ทันสมัย บริษัทให้ความสำคัญมากในการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มมูลค่าแรงงาน โดยการสร้างโอกาสให้แก่พนักงานที่จะพัฒนาตนเอง, การให้รางวัลแก่พนักงานตามประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา และออกแบบคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างระมัดระวัง ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนสำหรับสปีริททีม SHUANGLIANGส่งเสริมความร่วมมือและการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสะดวกสบายและบรรยากาศการทำงานเป็นทีม

II. เครือข่ายการขาย

III. เทคโนโลยีเฉพาะขั้นสูงและอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

1. เครื่องระเหยประเภทสเปรย์(Spray-Type Evaporator)
เครื่องระเหยของเราเป็นการออกแบบแบบสเปรย์ที่ช่วยให้สารทำความเย็นเหลวถูกฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอไปด้านบนท่อแลกเปลี่ยนความร้อน การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ถ่ายเทความร้อนนี้ช่วยลดข้อกำหนดเรื่องความหนาของฟิล์มเหลว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของชุดงานทั้งหมด และช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องสูบสารทำความร้อน

2. ท่อแบรนด์ใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการไหลเวียน(Brand-New Tubes and Optimized Flow Arrangements)
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะ ที่จะไปปรับปรุงการดูดซึมน้ำและลดการเกาะติด ในการจัดการการไหลเวียนที่ดีที่สุดทำให้แน่ใจถึงการกระจายการไหลเวียนของของเหลวในท่อทั้งหมด ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการดำเนินงานการถ่ายเทความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนและลดการใช้พลังงาน

3. เทคโนโลยีป้องกันการแข็งตัว(Anti-Freeze Technology)
หลังจากการระเหยโดยฉับพลัน แฟลชก๊าซจะควบแน่นภายในคอนเดนเซอร์และของเหลวที่ได้จะไหลเข้าสู้ถาดหยดของเครื่องระเหยโดยตรง ซึ่งตัวกรองแบบตะแกรงจะถูกติดตั้งที่ทางเข้าของเครื่องระเหยเพื่อที่จะกรองเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกจากของเหลว ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดในท่อแช่แข็ง มาตรการป้องกันต่างๆจะถูกนำมาใช้ป้องกันอุบัติเหตุท่อแข็งตัวและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของชุดทำงาน

4. เทคโนโลยีความร้อน(Heating Technology)
เทคโนโลยีการถ่ายเทความร้อนของเครื่องระเหยที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงาน, ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพถึง 93.5%

5. โครงสร้างพิเศษของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง(Special Structure of High-Pressure Generator)
โครงสร้างพิเศษของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงจะช่วยให้ความร้อนที่สูงถูกถ่ายเทอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแหล่งให้ความร้อนและช่วยในการแก้ปัญหา มันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยลดการใช้ความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

6. การจัดการความลาดเอียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำ(Sloped Arrangement of Low-Pressure Generator)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกวางเอียงทำมุมเพื่อลดแรงดันไฮโดรสตาติก, ลดความต้องการแรงดันสำหรับการเริ่มต้น และเพิ่มความแตกต่างของอุณหภูมิ การจัดการความลาดเอียงนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยลดการใช้พลังงาน

7. สถานะด้านศิลปะเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนเหลว(State of the Art Liquid Heat Exchanger Technologies)
ท่อที่มีประสิทธิภาพสูงแบบใหม่และโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของส่วนโซลูชั่นของทั้งสองชนิดในทิศทางตรงข้าม พวกเขายังช่วยลดความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายท่อ ทำให้ความร้อนเหลือทิ้งส่วนใหญ่สามารถถูกนำมาใช้ใหม่ได้

8. เทคโนโลยีการรักษาพื้นผิวท่อ(Tube Surface Treatment Technology)
การดูแลรักษาเป็นพิเศษจะดำเนินการบนพื้นผิวของท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสารละลายทำความร้อนและสารทำความเย็น

9. การทำความเย็นจากของเหลวที่เข้ามา สำหรับเครื่องฟอกอัตโนมัติ(Incoming Liquid Cooling for Automatic Purging Device)
ของเหลวจะถูกทำให้เย็นด้วยน้ำเย็นก่อนที่จะถูกฉีกเข้าไปข้างในเครื่องฟอก ซึ่งจะมันจะไปเพิ่มอัตราการดูดอากาศ

10. เทคโนโลยีการฟอกแบบมีเอกลักษณ์ภายใต้รูปแบบการทำความร้อนของเครื่องทำความเย็น ดีเอฟ(Unique Purging Technology under Heating Mode of DF Chiller)
เทคโนโลยีนี้จะแก้ไขปัญหาการฟอกอากาศภายใต้รูปแบบการทำความร้อนของเครื่องทำความเย็น ดีเอฟ

11. ระบบฟอกอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบใหม่(New High-efficiency Auto Purging System)
เครื่องฟอกอากาศที่ถูกจดสิทธิบัตรได้จัดการเชิงกลยุทธ์กับอากาศต่างๆบริเวณภายในเครื่องเพื่อจะดูดอากาศให้ได้สูงสุดตามประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องจะมีการแจ้งแบบอัตโนมัติแก่ผู้ใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปล่อยอากาศบางจำนวนออกมาตามแรงดันภายใน

12. เทคโนโลยีการแปลงความถี่(Frequency Converter Technology)
ตามสภาพการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เครื่องสูบสารละลายจะเปลี่ยนแปลงความถี่อัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าสารจำนวนหนึ่งของสารละลายได้ไหลเวียนผ่านระบบในสภาพสมบรูณ์ ซึ่งเทคโนโลยีการแปลงความถี่นี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่น, มีกาควบคุมที่แม่นยำของปริมาณสารละลาย, ช่วยปรับปรุงการเดินเครื่องให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดไฟฟ้า

IV. ข้อดีของผลิตภัณฑ์(Products Advantages)
1. SHUANGLIANG ได้เสนอการแก้ปัญหาระบบพลังงานหลายร้อยแบบ (การให้ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนและการทำความเย็น) ในสิบประเทศทั่วโลก ตอนนี้บริษัทได้รับความสนใจจากลูกค้ามากกว่า100 ราย

2. มากกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ความพยายามมากมายที่ได้ใส่ลงไปในการพัฒนาเทคนิคของระบบพลังงาน, การศึกษาทดลอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งความพยายามเหล่านี้ช่วยให้เราได้รับความสำเร็จทางเทคนิคถึงสิบอย่าง ได้แก่สิทธิบัตรและเทคนิคการแก้ปัญหาที่เกียวข้องกับการแก้ปัญหาการกำหนดค่าในระบบ, การแก้ปัญหาการออกแบบระบบ และไอเสียก๊าซหรือการรวมตัวของความร้อนที่ได้จากเครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมลิเธียมโบรไมด์หรือปั๊มความร้อน

3. เราได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 25 รายการ รวมถึง5 สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ซึ่ง17 รายการจากรายการทั้งหมดได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 1 รายการ

4. SHUANGLIANร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University, Xi’an Jiao Tong University, Sun Yat-sen Univery และ Dongguan Institute of Technology ในเรื่องระบบรุ่นการผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อน(Thermoelectric Cogeneration Model System) ในความร่วมมือนี้ บริษัทของเราทำสัญญาการใช้เครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมลิเธียมโบรไมด์และปั๊มความร้อน ตลอดการให้ความร่วมมือนี้ เราได้รับประสบการณ์อันมีค่าในการออกแบบชุดการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์

5. SHUANGLIANG ได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสัญชาติจีน เช่น China Huadian Corporation, Beijing Gas and Heating Engineering Design Institute, Tianjin Zenith Engineering Company และ the Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation นอกจากนี้บริษัทยังดึงดูดผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งการให้ความร่วมมือทำวิทยานิพนธ์ได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการบริการลูกค้าที่ดีขึ้นและการให้การแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานมากที่สุด

6. ในตอนนี้ SHUANGLIANG ได้ประสบความสำเร็จที่น่าเชื่อถือในการปล่อยก๊าซและการรวมตัวของความร้อนจากเครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมลิเธียมโบรไมด์และปั๊มความร้อน มามากกว่า 50 บริษัทผู้ใช้ทั้งภายในประเทศจีนและทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมในโครงการต่างๆกับสถาบันและบริษัทผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในความพยายามร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบระบบ หรือความพยายามอย่างอิสระเพื่อแก้ไขปัญหาระบบให้แก่บริษัทผู้ใช้และสถาบัน ในตลอดโครงการเหล่านี้ SHUANGLIANG ได้รับประสบการณ์ที่ลงมือปฎิบัติอันมีค่าและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ข้อได้เปรียบของSHUANGLIANG
1. เป็นสายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามการรายงานของ JARN
2. ผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นของอากาศสูงสุดและเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในค่าสัมประสิทธิ์ของผลการดำเนินงาน
3. มีสิทธิบัตรระดับชาติมากกว่า 300รายการ
4.ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับแต่งระบบ