มุ่งเน้นไปทางด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมในสังคม
SHANGLIANG คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในขณะที่ บริษัทมองหาการพัฒนาตนเอง บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสงเคราะห์สาธารณะต่างๆ ดังรายการข้างล่างนี้:

1. SHUANGLIANGได้ตั้งกองทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปล่อยลูกปลาลงสู่แม่น้ำแยงซีและปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม