แนวทางแก้ไข

การแก้ปัญหาการประหยัดพลังงาน, การแก้ปัญหาการประหยัดน้ำจืดและการผลิตน้ำจืดอยู่บนพื้นฐานของการทำความร้อนและการทำความเย็นระบบการดูดซึมสำหรับเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม, คอนเดนเซอร์ทำอากาศเย็นและเครื่องกลั่นน้ำทะเล

I. ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์
จากวันหนึ่ง SHUANGLIANGได้มุ่งเน้นการบูรณาการของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านทางการผลิตและการขายจนถึงการบริการหลังการขาย.

หลายทศวรรษของการพัฒนาที่ผ่านมา อาจจะกล่าวได้ว่า SHUANGLIANG ได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์สัญชาติจีน นี้คือความจริงไม่เพียงแต่เราเป็นที่แรกและที่เดียวของการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซฮีเลียมที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์ แต่เรายังสามารถรับประกันได้ 100% อัตราผ่านชั้นเลิศของอุปกรณ์สำเร็จรูปโดยการใช้เทคโนโลยีการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวม

ด้วยข้อได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่, เทคโนโลยีทำความเย็น และเทคโนโลยีทำความร้อน SHUANGLIANG สามารถนำเสนอเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์โดยใช้ไอน้ำ, ใช้เชื้อเพลิงโดยตรง, ใช้น้ำร้อน, ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง และแบบดังเดิมที่เชื่อถือได้สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน

II. ผู้ให้บริการระบบ
SHUANGLIANG เป็นผู้ให้บริการระบบที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีห้องทดลองเทคโนโลยีของตนเองและมีเครือข่ายตัวแทนขายต่างประเทศแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีกว่า เราได้สร้างกลุ่มคนที่เก่งทางการตลาด, ทางเทคนิคและทางบริการอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยลูกค้าวิเคราะห์การตลาดและให้ทางเลือกในการแก้ปัญหาทางด้านการปฎิบัติแก่พวกเขา ที่ SHUANGLIANG เรายึดมั่นในหลักการสร้างเครือข่ายการบริการก่อนที่จะมีการขายผลิตภัณฑ์ สิ่งที่เราให้การแก้ไขปัญหาการจับของเสียแบบสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานการทำความร้อนหรือความเย็นของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาของเราจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน, การแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน, การรวมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ และการวิเคราะห์ผลประโยชน์การประหยัดพลังงาน

III. การก่อสร้าง อีพีซี (Engineering Procurement Construction)
เมื่อคุณเลือก SHUANGLIANG เป็นผู้รับเหมาสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณสำหรับโครงการการทำความเย็นและการทำความร้อนจากการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ นี้หมายถึงคุณกำลังประหยัดเวลาที่ใช้ในการดูแลอุปกรณ์ท่อและชิ้นส่วนอื่นๆที่เล็กน้อย นอกจากนี้มันยังหมายถึงคุณสามารถพึ่งพาประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วของเราและการบูรณาการบริการหลังการขายที่จะทำให้โครงการของคุณเสร็จอย่างถูกต้อง, ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ แค่เราต้องการให้คุณสนับสนุนการเงินที่จำเป็นและเราจะจัดการในส่วนที่เหลือ

บริการ อีพีซีของเราครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบระบบเริ่มต้น, การผลิตอุปกรณ์และการติดตั้ง จนมาถึงระบบการว่าจ้างไว้ทั้งหมด

IV. อีเอ็มซี สัญญาการจัดการพลังงาน (Energy Management Contract) (มีเพียงบางประเทศ)
SHANGLIANG เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม ซึ่งมีงบประมาณและความสามารถในการให้บริการแบบ อีเอ็มซี แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอบริการนี้ เราได้เข้าการร่วมลงทุนโครงการ, ได้เข้ารับความเสี่ยงบางส่วนจากลูกค้า และได้แบ่งปันผลกำไร นอกจากนี้เรายังเป็นพันธมิตรที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ธุรกิจของเราเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับพวกเขา ในบางประเทศเราให้บริการแบบ บีโอที(Build-Operate-Transfer) ซึ่งจะให้ผลประโยชน์แก่คุณในเรื่องการร่วมลงทุนโครงการ, การบริหารจัดการ, การคำนวณการประหยัดพลังงาน และการวิเคราะห์ผลประโยชน์

หลักการ
การปรับแต่ง, ความร่วมมือที่ไร้รอยต่อ, ผลการรับประกัน
แนวทาง
การวิเคราะห์ทางสถิติ, การจำลองกระบวนการ, ประสบการณ์สำหรับการอ้างอิง, การทำงานของระบบ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สำหรับ30 ปีที่ผ่านมา SHUANGLIANG ได้ให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยชุดอุปกรณ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพเกือบ20,000 ชุด ซึ่งนำมาสู่การประหยัดไฟฟ้าอย่างมหาศาล อีกนัยหนึ่งถูกสร้างขึ้นโดยโรงไฟฟ้าถ่านหิน 15 โรง และในแต่ละโรงมีความจุ 600 เมกะวัตต์.
ผลประโยชน์ทางสังคม
เทคโนโลยีการจับความร้อนเหลือทิ้งของเราช่วยประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 22.5 ล้านตันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์57.6ล้านตันในทุกๆปี ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่า160,000 เอเคอร์

การบริการ

การบริการก่อนการขาย

I. ศักยภาพของผู้ซื้อ

1. ลูกค้ามีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำความเย็นหรือความร้อน และระบุขนาดทำความเย็นหรือความร้อนที่ต้องการ
2. มีแหล่งความร้อนที่ใช้งานได้หรือมีความร้อนเหลือทิ้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ ไอน้ำ, เชื้อเพลิง(น้ำมัน,ก๊าซธรรมชาติและก๊าซชีวภาพ), น้ำร้อน หรือก๊าซเชื้อเพลิง(ปราศจากควันดำ,ฝุ่นและสื่อการกัดกร่อน)
3. สภาวะโดยรอบ(ตรวจสอบว่าแหล่งน้ำมีสิ่งสกปรกหรือมีความเป็นกรดสูง, ตรวจสอบความเป็นกรดของไอน้ำ และทำแน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบและขนาดของโรงงานเหมาะสมสำหรับชุดการดูดซึมและท่อที่แนบมาของเครื่อง)

II. การบริการให้คำปรึกษา

1.ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
2.เยี่ยมชมสถานที่ของลูกค้าในการตรวจสอบ
3. รับข้อมูลพื้นฐานด้านสถานที่ได้แก่ สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถานที่
4. ให้ข้อมูลกลับมายัง SHUANGLIANG
5. แนะนำรูปแบบที่เหมาะสมและเสนอราคา
6. การวิเคราะห์ผลประโยชน์

III. ให้บริการการแก้ไขปัญหา

การบริการการขาย

I. การออกแบบ
ศูนย์เทคโนโลยีขององค์กรระดับรัฐที่มีความเป็นมืออาชีพของสถานีหลังปริญญาเอกของเรา ทำให้แน่ใจถึงการออกแบบที่ถูกต้องของอุปกรณ์ตามคุณต้องการ

II. การผลิต
SHUANGLIANG เป็นเจ้าของสายการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมและปั๊มความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามรายงานของ JARN บริษัทได้ใช้เทคนิคการผลิตตามกระแสความต้องการ ดีเอฟเอ็ม (Demand Flow Manufacturing) ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวในอุตสาหกรรมระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางสัญชาติจีนที่มีการซื้อชุดอุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนมาก ได้แก่ เครื่องตัดพลาสม่า, ศูนย์เครื่องแนวนอนและแนวตั้ง, ศูนย์ขัดสีและขุดเจาะที่ควบคุมด้วยตัวเลข, หุ่นยนต์เชื่อม, หลอดทดสอบการรั่วไหลก๊าซฮีเลียมเพื่อความสมบูรณ์ของชุดเครื่องทำความเย็น และชุดทดสอบประสิทธิภาพแบบบูรณาการ ซึ่งเทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัยทำให้แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือสูงสุดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรา

III. รับประกันคุณภาพ
การทดสอบการรั่วไหลก๊าซฮีเลียมสำหรับหน่วยทั้งหมดของเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม /ปั๊มความร้อน

ก่อนผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงาน เครื่องทำความเย็นแต่ละเครื่องและชิ้นส่วนของมันจะต้องถูกตรวจสอบโดยเครื่องตรวจจับการรั่วไหลก๊าซฮีเลียมที่อัตราการรั่วไหล 1×10-10 Pa·m3/s ซึ่งต่ำกว่า2.03×10-6 Pa·m3/s มาก ที่ระบุโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JISB8662-1994

Shuangliang เป็นเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมของโลกที่ใช้สเปกโตรมิเตอร์มวลฮีเลียม(helium mass spectrometer)ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในบรรดาผู้เยี่ยมชม Shuangliang มีผู้เชี่ยวชาญทางอะตอมที่มีชื่อเสียงกล่าวไว้ว่า "Shuangliang มีสถานที่ทดสอบการรั่วไหลเหมือนกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอะตอม"

IV. การทดสอบประสิทธิภาพ
SHUANGLIANG ได้ทดสอบอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดก่อนผลิตภัณฑ์ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เมื่อคุณเลือก SHUANGLIANG คุณจะมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สูงของชุดการดูดซึมซึ่งเราจะดูแลผลการดำเนินงานให้ฟรี

V. การออกแบบโครงการ
ทีมงานมืออาชีพของเราได้รับรองการออกแบบการแก้ปัญหาตามความต้องการมากที่สุดสำหรับโครงการของคุณบนเงื่อนไขสภาวะการใช้งานจริงและโครงสร้างกระบวนการทางอุตสาหกรรมของคุณ ที่ SHUANGLIANG ลูกค้ามีความสำคัญมาเป็นอันดับที่หนึ่งของเราและเราสัญญาว่าจะดูแลโครงการของลูกค้าจนถึงรายละเอียดสุดท้าย

VI. การติดตั้งในสถานที่
เราจะส่งช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ไปติดตั้งยังสถานที่ของคุณ นี้เป็นการทำให้มั่นใจว่าแต่ละชุดสามารถติดตั้งบนสถานที่ที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในภาพวาดการออกแบบโครงการ การบริการติดตั้งของเรายังช่วยให้โครงการของคุณสามารถสร้างให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตรงตามเวลาและยังมีคุณภาพสูง

VII. การว่าจ้าง
หลังจากการติดตั้ง ช่างเทคนิคของเรามีการว่าจ้างหน่วยดูแลขณะที่ยังคงควบคุมระยะไกลตลอด24 ชั่วโมงทั่วทั้งระบบ ความพยายามว่าจ้างของเราต่อไปทำให้แน่ใจถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดชีวิต

VIII. โปรแกรมการฝึกอบรม
โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการได้จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้ตัวแทนขายของเราและผู้ใช้อุปกรณ์มีความรู้ทางทฤษฎีที่เป็นมืออาชีพและได้แนะนำทางเทคนิค ผู้ประกอบการสามารถได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานผ่านทางโปรแกรมของเรา

IX. การบริการหลังการซื้อ
ที่ SHUANGLIANG เรายึดตามหลักการของการสร้างเครือข่ายการบริการมาเป็นอันดับแรกก่อนจะมีการขายผลิตภัณฑ์ ทีมงานด้านบริการมืออาชีพของเราสร้างความมั่นใจในทุกชุดอุปกรณ์ 20,000ชุดของเรา ซึ่งเราได้ขายและคุณจะได้รับทันเวลา, ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและการบริการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง โดยต่อจากนี้มันจะให้ผลกำไรสูงสุดแก่ลูกค้า

3 ท้องถิ่น
การขายตามท้องถิ่น
การบริการตามท้องถิ่น
จัดหาอะไหล่สำรองตามท้องถิ่น

X. การฝึกอบรม

  • การฝึกอบรมการขายและการให้บริการสำหรับบริษัทผู้ใช้และวิศวกร
  • โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับวิศวกรจากบริษัทผู้ใช้
  • การฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้างในสถานที่นั้นๆ
  • การฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้างในสถานที่นั้นๆ

การบริการหลังการขาย
การเยี่ยมชมติดตามเป็นระยะๆ
1. SHUANGLIANG อยากทราบวิธีการที่ดีที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้ดำเนินการตั้งแต่มีการซื้อของคุณ หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบและเราจะให้ช่างซ่อมแซมของเราแก้ไขปัญหาของคุณ และทำให้อุปกรณ์ของคุณกลับมาทำงานได้ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดตลอดอายุการใช้งานเป็นเวลายาวนาน

2. โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะผู้ประกอบการจะจัดขึ้นเป็นประจำ เราจะนำเสนอระดับรายการหรือโปรแกรมการฝึกอบรมขั้นสูงตามความต้องการมากที่สุดของผู้ฝึกอบรมแต่ละคนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของบริษัทผู้ใช้และตัวแทนขาย