ความสามารถในการแข่นขันอย่างต่อเนื่องในเรื่องหลักเทคโนโลยีไดรฟ์
กระบวนการหลักของเราประกอบไปด้วย 3ด้านคือ การวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน, การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุงเทคโลโนยี การบูรณาการของทั้งสามกิจกรรมนี้ทำให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันและการคิดนวัฒกรรทใหม่อย่างต่อเนื่องของเรา และยังทำให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยภายใต้สภาวะการตลาดในปัจจุบันและในอนาคต และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

สถานีระดับหลังปริญญาเอก -- การวิจัยขั้นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
ในปีค.ศ. 2001 กระทรวงบุคลากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตั้งสถานีระดับหลังปริญญาเอกใน SHUANGLIANG การทำงานของสถานีนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับ Shanghai Jiaotong University, Harbin Institute of Technology, และ Xi’an Jiaotong University ในโปรแกรมการวิจัยขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เทคโนโลยีองค์กรระดับชาติ–การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
SHUANGLIANG เป็นศูนย์เทคโนโลยีองค์กรระดับชาติแห่งแรกและเป็นเพียงแห่งเดียว ซึ่งถูกก่อตั้งในปีค.ศ. 1994 ที่ศูนย์เทคโนโลยีนี้มีผู้เชี่ยวชาญทำการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

แผนกเทคนิค –การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
แผนกเทคนิคมุ่งเน้นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา เทคนิคของเราจะทำให้มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายตามความแตกต่างในการใช้พลังงานและสภาพภูมิอากาศของสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน