1982
SHUANGLIANG เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

1985
โรงงานเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมเจียงหยิน ลิเธียมโบรไมด์(Jiangyin LiBr Absorption Chiller Factory) เป็นโรงงานรุ่นแรกของ Shuangliang Eco-Energy ที่ถูกตั้งขึ้น และในปีเดียวกันโรงงานได้สร้างเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์(LiBr absorption chiller)เป็นครั้งแรก

1992
SHUANGLIANG ได้ร่างมาตรฐานของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมสัญชาติจีน

2001
กระทรวงบุคลากรของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตั้งสถานีระดับหลังปริญญาเอก(post-doctoral)ใน SHUANGLIANG และบริษัทยังได้รับการยอมรับจากการจัดอันดับที่สูงในด้านความพึงพอใจของลูกค้า

2002
SHAUNGLIANG ได้รับการรับรองว่าเป็น ตราสินค้าสัญชาติจีนที่รู้จักกันดีและเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยผู้ผลิตเครื่องจักรสัญชาติจีนชั้นนำ และโครงการการก่อสร้างของโรงงานวิศวกรรมเคมีและวัสดุซวงเหลียง(Shuangliang Chemical and Material Engineering Facility)ได้เริ่มต้นในปีนี้

2003
SHUANGLIANG ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ด้วยรหัสสินค้า 600481 และบริษัทก็ได้รับเกียรติยศจำนวนหนึ่ง เช่น ตราสินค้าสัญชาติจีนที่รู้จักกันดีและเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยองค์กรชั้นนำที่แข่งขันด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสัญชาติจีน

2006
เราเชื่อมต่อคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่เผาไหม้โดยตรงเข้ากับโรงไฟฟ้าความร้อนได้สำเร็จในการเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นขั้นแรกของเราที่จะก้าวต่อไปสู่การช่วยลูกค้าประหยัดน้ำ

2009
บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์การกลั่นน้ำทะเลเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นพลังงานจากความร้อนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าความร้อน ตั้งแต่นั้นมา Shuangliang Eco-Energy ได้ค่อยๆมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำทะเล

2010
SHUANGLIANG ได้คิดค้นเครื่องการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์ที่เผาไหม้โดยตรง(direct-fired LiBr absorption unit)แบบสามชั้นเป็นครั้งแรกในจีน