เทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันจะไม่มีการปล่อยมลพิษ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์ของ SHUANGLIANG ถูกมองว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาทางปฎิบัติที่เหมาะกับพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมันจะช่วยประหยัดไฟฟ้า, ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์

ใน3ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้ให้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเกือบ20,000 ชิ้นแก่สังคม ซึ่งการประหยัดไฟฟ้าจำนวนมากจะเกิดจากโรงไฟฟ้าความร้อน15 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีความจุ600เมกะวัตต์ เมื่อนำตัวเลขการประหยัดไฟฟ้ามาแปลจะได้ค่าการประหยัดถ่านหิน 22.50 ล้านตันของถ่านหินมาตรฐาน หรือการกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 57.60ล้านตัน ซึ่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้เทียบเท่ากับประสิทธิภาพการลดก๊าซในป่า160,000 เอเคอร์

มันถูกคาดว่า SHUANGLIANG จะยังคงให้บริการภาคส่วนอุตสาหกรรมด้วยชุดอุปกรณ์การประหยัดพลังงาน10,000 ชุดใน 5 ถึง 10ปีข้างหน้า ในทุกๆปี หน่วยงานเหล่านี้จะประหยัดถ่านหินมาตรฐานถึง11.25ล้านตัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซที่เป็นอันตราย

ท่ามกลางความกังวลเรื่องการประหยัดพลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม SHANGIANG ได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า, การให้บริการสังคม และมีส่วนร่วมต่อชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนานกว่า 30 ปี ในตอนแรกเราผลิตเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์สำหรับใช้งานในระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางเพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หลังจากนั้นเราเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วไปยังเทคโนโลยีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่บนพื้นฐานระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็น ซึ่งจะช่วยในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ เมื่อเร็วๆนี้เราได้ขยายธุรกิจของเราให้ครอบคลุมการบริการและผลิตภัณฑ์มากขึ้น เช่น คอนเดนเซอร์ทำอากาศเย็นซึ่งใช้น้ำน้อยกว่า1/5 ของน้ำที่ใช้ในคอนเดนเซอร์แบบดั้งเดิม ตัวอย่างอื่นๆของการขยายตัวของเราก็คืออุปกรณ์กลั่นน้ำทะเล ซึ่งเราเสนอให้แก่ลูกค้าบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของพวกเขา และในขณะนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์วัสดุฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร

ขนานไปกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม เรายังใช้กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่, บังคับใช้กฎระเบียบการจัดการพลังงานแบบบูรณาการมากขึ้น และใช้มาตรการเพื่อสร้างโรงงานที่ปราศจากควัน

SHUANGLIANG ใช้เงินถึง 2 ล้านหยวนในการซื้อเครื่องกรองน้ำเสียเพื่อใช้ในโรงงานผลิตเครื่องจักรของเรา และอีก5 ล้านหยวนในการปรับเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งในสถานที่ด้านวิศวกรรมเคมีและวัสดุใหม่ของเรา และในปีค.ศ.2007 เรายังได้ลงทุน 30 ล้านหยวนในการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสีย ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่เพียงแต่แก้ปัญหามลพิษของเราเอง แต่ยังช่วยจัดการกับน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากอาคารรอบๆ

กรณี 1

ชื่อโครงการ: ศูนย์การประชุมปักกิ่ง สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008

เจนเซท: 2 ยูนิตของ GE JENBACHER JMS312GS เครื่องยนต์ก๊าซ
เครื่องทำความเย็น: 2 ยูนิตของเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์ดำเนินการด้วยก๊าซจากบริษัทซวงเหลียง
ความจุพลังงานขาออก: 2×512กิโลวัตต์
ความจุความเย็นขาออก: 2×3940กิโลวัตต์
ความจุความร้อนขาออก: 7103กิโลวัตต์
การประหยัดพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม:
หนึ่งยูนิตประหยัดไอน้ำได้ 5,633 ตันในทุกๆปี, ลดการใช้พลังงานในอัตรา 3เมกะวัตต์/ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17,000 ตัน

การแก้ปัญหาที่ใช้ความร้อนเหลือทิ้งของSHUANGLIANG ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของเจนเซทถึง 85%

กรณี 2

ชื่อโครงการ: โรงไฟฟ้าความร้อนฮ่องหยาง (โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องสูบความร้อนระบบดูดซึมซึมลิเธียมโบรไมด์ดำเนินการด้วยไอน้ำ

ความจุความร้อนขาออก
ช่วง 1: 10×43.24 เมกะวัตต์
ช่วง 2: 4×40.94เมกะวัตต์ ( 596.16เมกะวัตต์ ของทั้งหมด)

พลังงานขับเคลื่อน
ช่วง 1: ไอน้ำ 2.5 บาร์
ช่วง 2: ไอน้ำ2 บาร์

ความร้อนเหลือทิ้ง
ช่วง 1: 39/32องศาเซลเซียส
ช่วง 2: 35/28องศาเซลเซียส
น้ำหล่อเย็น

อุณหภูมิน้ำขาออก
ช่วง 1: 50/83.8องศาเซลเซียส
ช่วง 2: 50/82องศาเซลเซียส

เพิ่มพื้นที่ให้ความร้อน: 12 ล้าน ตร.ม.

ผลกำไร
การประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปี >17 ล้าน เหรียญสหรัฐ

การประหยัดพลังงานรวม: 251.81เมกะวัตต์

การประหยัดถ่านหินประจำปี:ถ่านหิน 271000 ตัน

การปล่อยก๊าซมลพิษจากการเผาไหม้ 1 ตันของถ่านหินมาตรฐาน 2.62 ตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8.5 กก.ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
7.4 กก.ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

การลดการปล่อยก๊าซ 542000 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์ 4013ตันของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์