ใบรับรองมาตรฐาน

 • ECO-ASME

 • ECO-CE

 • ใบรับรองมาตรฐานCRAA
  (ชุดไอน้ำและประเภทไอน้ำร้อน)
 • ใบรับรองมาตรฐานCRAA
  (ประเภทการเผาไหม้โดยตรง)
 • ใบรับรองมาตรฐานNB เรื่อง ECO-Energy
 • ใบรับรองมาตรฐานNB เรื่อง ECO-Energy
 • ใบรับรองNB
 • ใบรับรองมาตรฐานJKKP
 • ใบรับรองมาตรฐานJKKP
 • ใบรับรองมาตรฐานเกาหลี

ใบรับรองที่ออกโดย ศูนย์การรับรองปักกิ่ง เทียนอีเจิ้ง

 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยและชีวอนามัย

ใบรับรองที่ออกโดย ศูนย์การรับรองคุณภาพจีน

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานจีน (เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมแบบไอน้ำสองชั้น รุ่น SXZ4)

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานจีน (เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมแบบไอน้ำสองชั้น รุ่น SXZ6)

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานจีน (เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมแบบไอน้ำสองชั้น รุ่น SXZ8)

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานจีน (เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมแบบเผาไหม้โดยตรง รุ่น ZXQ)