แหล่งให้ความร้อนเพื่อเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม
1. ก๊าซเชื้อเพลิง + แจ๊คเก็ตน้ำ
2. ก๊าซเชื้อเพลิง + แจ๊คเก็ตน้ำ + เตา /อบไอน้ำเสริม
3. ก๊าซเชื้อเพลิง → ไอน้ำ
4. ก๊าซเชื้อเพลิง →น้ำร้อน
5. ก๊าซเชื้อเพลิง →น้ำร้อน +แจ๊คเก็ตน้ำ
6. แจ๊คเก็ตน้ำอย่างเดียว

เทคโนโลยีดักจับความร้อนเหลือทิ้งของSHUANGLIANG ทำให้โลกประหยัดพลังงานได้นับล้านดอลลาร์

 


อุตสาหกรรท วัตถุประสงค์และการแก้ไขปัญหา
1 ปิโตรเคมี ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึม ผลิตน้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนของเตาโคเซอร์เวชั่น(coacervation), ช่วยลดการใช้ไอน้ำ
เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้น้ำร้อน ผลิตน้ำเย็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอคอยระบบการดูดซึมเพื่อให้ได้รับก๊าซปิโตรเลียมเหลวมากขึ้น
เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้น้ำร้อน ผลิตน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร้อนของคาร์บอนิแอซิดโพรพิลีนเอสเตอร์, กำจัดการใช้เครื่องทำความเย็นพลังงานไฟฟ้า
2 ชีวเคมี ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึมและ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้น้ำร้อน ผลิตน้ำร้อนสำหรับทำความร้อนของหอกลั่นเอทานอล-น้ำ, ผลิตน้ำเย็นสำหรับการกลั่นเอทานอลที่ระเหย
3 เคมี เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้น้ำร้อน ผลิตน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิคลอรีนและไฮโดรคลอไรด์, กำจัดการใช้เครื่องทำความเย็นพลังงานไฟฟ้า
4 เหล็ก เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้ไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นเพื่อกำจัดความชื้นที่ช่องระบายอากาศของเตาหลอมเหล็กเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้, ลดการใช้โค้กและเพิ่มผลผลิตเหล็ก
5 ถ่านหินคาร์บอน เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้เชื้อเพลิงโดยตรงหรือเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้น้ำร้อน ผลิตน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก๊าซที่ใช้หมดแล้วจากเตาอบโค้ก
6 โลหะวิทยา ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึม ผลิตน้ำร้อนสำหรับการล้างอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
7 พลังงานความร้อน ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึม ผลิตน้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนในช่วงฤดูหนาว
เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้เชื้อเพลิง หรือเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้ไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นเพื่อทำพรีคูลอากาศนำเข้าเครื่องกังหันก๊าซ/เครื่องยนต์, การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการเพิ่มการส่งออกพลังงาน
8 สิ่งทอ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นเพื่อใช้ในการผลิตสิ่งทอ
9 โรงเบียร์ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้ไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิน้ำหมักเบียร์ร้อน
10 อาหารและเครื่องดื่ม ปั๊มความร้อนระบบการดูดซึม ผลิตน้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนและการฆ่าเชื้อโรค
11 น้ำมันปาล์ม เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้เชื้อเพลิงโดยตรงหรือเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้ไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิสำหรับการกลั่นน้ำมันปาล์ม
12 โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมโดยใช้ไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นสำหรับโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
13 การทำความเย็น, การทำความร้อนและพลังงาน (ไตรเจนเนอเรชั่น) ก๊าซเชื้อเพลิงหมดจากเครื่องยนก๊าซ/เครื่องกังหัน ผลิตน้ำเย็น/น้ำร้อนสำหรับเขตทำความเย็น/ทำความร้อน
14 การทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/ความร้อนใต้พิภพ เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมน้ำร้อนหรือเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมไอน้ำ ผลิตน้ำเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ