ประมาณ 60% ของพลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกจะสูญเสียไปเป็นความร้อนเหลือทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ของความร้อนเหลือทิ้งจะมีอุณหภูมิที่ต่ำและทำให้เรียกว่าเป็นเกรดต่ำเพราะเทคโนโลยีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่แบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd. ต้องการที่จะจับเอาบางส่วนของความร้อนและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานที่ใช้งานได้สำหรับใช้งานกับเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมลิเธียมโบรไมด์(lithium bromide absorption chiller)และปั๊มความร้อน หากว่าคุณมีความจำเป็นที่ต้องใช้การความเย็นหรือการทำความร้อน และคุณมีความร้อนเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไอน้ำ, ก๊าซ, น้ำร้อนหรือน้ำมันเชื้อเพลิง กรุณาพิจารณา SHUANGLIANG เป็นตัวเลือกของคุณ

ในความเป็นจริง มันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึมและปั๊มความร้อนที่มีอยู่ในรายการสินค้าของเราในปัจจุบัน แต่ลูกค้ายังสามารถได้รับการระบายความร้อนที่ใช้ความร้อนเหลือทิ้งนำมากลับมาใช้ใหม่(recovered-heat-based cooling)แบบชั้นนำในอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาเรื่องการทำความร้อนจากเรา บนพื้นฐานการให้บริการของเรา เราสามารถออกแบบระบบประหยัดพลังงาน ซึ่งจะใช้ความร้อนเหลือทิ้งเกรดต่ำเพื่อตอบสนองการระบายความร้อนหรือการทำความร้อนตามความต้องการของคุณ และเป้าหมายสุดท้ายของเราคือการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการเจริญเติบโตด้านการผลิตได้เร็วขึ้น, การประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ณ วันนี้ SHUANGLIANG ได้ขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็วซึ่งครอบคลุมถึงคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศและการแก้ปัญหาการกลั่นน้ำทะเล ในการขยายตัวนี้ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกได้กว้างขึ้นสำหรับการผลิตและการอนุรักษ์น้ำจืด และยังให้การใช้งานรูปแบบใหม่ๆของเทคโนโลยีการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ของเรา

Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd. ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1982 บริษัทนี้เป็นบริษัทในเครือซวงเหลียงกรุ๊ป(Shuangliang Group) ซึ่งเป็นองค์กรที่ครอบคลุมขนาดใหญ่ที่ให้บริการการผลิตสารเคมีและวัสดุ และยังให้บริการในเรื่องของโรงแรม ซวงเหลียงกรุ๊ป(Shuangliang Group)ตั้งอยู่ในเมืองเจียงหยิน ซึ่งห่างจากเมืองเซียงไฮ้ 150กิโลเมตร ซวงเหลียงกรุ๊ปถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย18 บริษัท ซึ่งจากสองในสิบแปดมีบริษัทShuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd. (600481) และ Sichuan Youli Investment Holding (000584) ที่ได้แยกออกมาในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้และ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

Shuangliang Eco-Energy Systems ติดอันดับเป็นหนึ่งใน 500 องค์กรสัญชาติจีน ซึ่งมันเป็นบริษัทแรกและเป็นเพียงบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม(absorption chiller)และปั๊มความร้อน(heat pump) แบรนด์ SHUANGLINAGได้รับการยอมรับว่าเป็น ตราสินค้าสัญชาติจีนที่รู้จักกันดี

เรารอคอยที่จะเป็นทางเลือกที่คุณต้องการ สำหรับการใช้พลังงานที่เหมาะสม

นิคมอุตสาหกรรมซวงเหลียง