เราสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการพื้นฐานของการผลิตตามกระแสความต้องการที่เรียกสั้นๆว่าDFM ประกอบด้วยด้านที่สำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กระแสความต้องการ
2. การปรับรื้อกระบวนการ
3. กระบวนการที่มีคุณภาพระดับโลก
4. เทคนิคการส่งสัญญาณภาพ
5. การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการคุณภาพ
6. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการDFMยังใช้แนวคิดอื่นๆที่ช่วยให้ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ, เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในเวลาอันสั้น รูปภาพในหน้านี้แสดงให้เห็นถึงการประชุมเชิงปฎิบัติการของเราที่ดำเนินการทำการผลิตรายวัน

  • เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม
  • เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม
  • เครื่องทำความเย็นระบบการดูดซึม
  • การประชุมเชิงปฎิบัติการ
  • การประชุมเชิงปฎิบัติการ
  • การประชุมเชิงปฎิบัติการ
  • สายงาน DFM